Menu

Süt Sığırlarının Beslenmesi ve Rasyon Hazırlama Yöntemleri

ÖNSÖZ

İnsanların sağlıklı ve dengeli beslenmesi için hayvansal gıdalara gereksinim duyulmaktadır. Hayvansal gıdaların başında et, süt ve yumurta gelmektedir. Bugıdalardan kırmızı et ve sütün büyük çoğunluğu sığırlardan karşılanmaktadır.Sığırcılık alanında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda önemligelişmeler olmuştur. Bu bağlamda ülkemizde faaliyet gösteren modern sığırcılıkişletmeleri kurulmuştur. Sığırcılıktaki gelişme bu alanda bilgi açığını ortaya çıkarmışve son yıllarda bu alanda önemli yayınlar ortaya konmuştur. Hazırlanan bu kitap dasüt sığırcılığı alanına ışık tutacağı ve sektöre yararlı olacağı düşünülmektedir.

Sığırlardan yüksek miktarda ve kalitede ürün alabilmek için kalıtsal özellikler yanı sıra çevrenin etkin bir rol oynadığı bilinmektedir. Bir dizi çevre etmeni içerisinde de beslemenin ayrı bir önemi vardır. Nitekim hayvansal üretimde toplam girdiler içerisinde, yem girdisinin payı %70-80 ve hatta onun da üzerindedir.

Sığırlardan beklenen düzeyde hayvansal ürün elde edilebilmesinin en önemli koşullardan birisi optimal düzeyde beslenmelerine bağlıdır. Bunu sağlamak içinöncelikle hayvanların sindirim fizyolojilerinin iyi bilinmesinden geçmektedir. Ayrıca optimal düzeyde bir beslemenin yapılabilmesi için, öncelikle farklı ırk, yaş,cinsiyet, canlı ağırlık ile farklı verim düzeylerindeki hayvanların besin maddelerigereksinimlerinin bilinmesini gerektirmektedir. Besin madde gereksinimi bilinenhayvanlara doğru ve ekonomik rasyonlar hazırlanabilir. Eğer yeterli ve dengelibesleme yapılmaz ise istenen verim alınmadığı gibi sağlık sorunları ile karşılaşılır.

Bu eser başta süt sığırların sindirim fizyolojisi, beslemede kullanılan yemler, farklı yaş ve verim durumundaki hayvanların bakım ve beslenmesi, yanı sıra sığırlarınbesin madde gereksinimlerinin hesaplanması ile rasyon hazırlama yöntemlerine ait bilgileri kapsamaktadır.

Eserin hazırlanışı ve basımından kaynaklanan kusurların bağışlanacağı inancı ile eserin başta Zootekni alanında çalışan tüm meslektaşlarım ve üreticilerimizeyararlı olmasını dileklerimle. Eserin hazırlanması sırasında sürekli destek gördüğümeşim Gülnur CANBOLAT’a, kitabın basılması sırasında maddi destek sağlayan Ziraat Müh. Ufuk ARKIL ve diğer destekleyen kuruluşlara sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

 

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. A Blok

Zemin Kat Görükle Nilüfer BURSA

Tel: 0224 221 4530

Faks : 0224 442 8648

info@medyay.com

www.medyay.com

Mandıracım Reklam

Haftanın Videosu / REKLAM

Mandıracım gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen e-posta bültenimize kayıt olun.

HAFTANIN GÖRSELİ