Menu

IPARD Hibe Programı Nedir ?

IPARD HİBE PROGRAMI NEDİR?

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Avrupa Birliği (AB) ye Katılım Öncesi Mali işletmelerin ilgili topluluk standartlarına yükseltilmesi amacı ile TKDK Kamu Tüzel Kişiliği ve Avrupa Birliği(AB) Komisyonunca gerçekleştirilen karşılıksız bir kredidir.

IPARD HİBE PROGRAMININ KAPSAMLARI NELERDİR?

IPARD hibe Programının Kapsamları Aşağıdaki gibidir;
1. Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına ulaştırılmasına
yönelik yatırımlar ve tedbirler kapsamında; süt üreten tarımsal işletmeler ve et üreten tarımsal tarımsal işletmelerin desteklenmesini kapsar.
2. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi, Pazarlanması, Yeniden yapılandırılması ve
Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırım tedbiri kapsamında: süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının desteklenmesini kapsar.
3. “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesini, Çiftlik Faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesini, Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin ekonomik olarak gelişmelerini, Kırsal Turizmin geliştirilmesini ve Kültür Balıkçılığının geliştirilmesini ve desteklenmesini kapsar.

IPARD HİBE PROGRAMININ HEDEFLERİ NELERDİR?

• Tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlanması,
• Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre ve diğer standartların AB standartlarına ulaşmasının teşvik edilmesi
• Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması,
• Yerel kırsal kalkınma stratejileri ve tarım-çevre tedbirlerinin uygulanması için
hazırlık faaliyetlerinin yapılandırılması.

Mandıracım Reklam

Haftanın Videosu / REKLAM

Mandıracım gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen e-posta bültenimize kayıt olun.

HAFTANIN GÖRSELİ