Menu

TÜBİTAK Desteğiyle Susuz Süt Konsantre Ünitesi Geliştirildi

TÜBİTAK desteğiyle, süt buharının yoğunlaştırılmasında fabrikaya 3 – 5 derecede işlenmek üzere gelen sütün kullanılmasına olanak tanıyan ve konsantrede su kullanımını ortadan kaldıran süt konsantre vakum ünitesini geliştirildi.

Konya’da faaliyet gösteren Tuna Süt, süt buharının yoğunlaştırılmasında ihtiyaç duyulan su ihtiyacını ortadan kaldıran süt konsantre vakum ünitesini geliştirdi. Tuna Süt Makine Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Üstündağ TÜBTİAK TEYDEB desteğiyle geliştirdikleri cihazın ön önemli özelliğinin su ihtiyacını ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.  Üstündağ, suyun hayatın her evresinde vazgeçilmez yere sahip kısıtlı bir yere sahip olmasından dolayı tüketiminin azami derecede özenli olmasının şart olduğunu belirtti.

Üstündağ, geliştirdikleri sistemle hiç su kullanmadan konsantre yapabildiklerini vurgulayarak, “Bu tür işlemlerde ortalama 1 litre sütün konsantre edilmesi işlemi 4 litre suyla mümkün oluyor. Bu durum günlük 50 ton süt işleyen bir fabrikada 200 ton su kullanımı anlamına geliyor. Su kullanımının bu denli çok olması da paha biçilmez bir değer olan su kaynağının israfı demek, ayrıca işlemeye hazır olarak 3 – 5 derece sıcaklıkta gelen sütlerin ısıtılması için ekstra bir enerji harcanması da söz konusu oluyor.” dedi.

tubitak_destegi_ile_susuz_sut_konsantresi_gelistirildi

Eski sistemde sütün ısıtılması için de ayrı bir enerji gerekliliği olduğunu ifade eden Üstündağ, “ Süt ısıtıldıktan sonra yoğuşturma kulesinde soğuk su yukarıdan fıskiye edilerek veya su ejanjörleri ile aşağıdan gelen süt buharıyla karşılaştırılır. Su ile yoğuşturulan süt buharı kondens pompası ile dışarı atılırdı. İşlem, kuyudan veya şebekeden alınan suyun sıcak sütün buharının üzerine püskürtülerek süt buharının yoğuşarak sıvı hale getirilip atılması şeklinde gerçekleştiriliyordu. Burada hem su kullanımı hem de sütün ısıtılmasında kullanılan enerji çok yüksek oluyordu” dedi.
Üstündağ yeni geliştirdikleri sistemde ise, “Süt buharını yoğunlaştırmada, su kullanmadan işlenmek için fabrikaya 3 – 5 derece sıcaklık aralığında gelen sütün soğutma kulesine geliştirdiğimiz yeni aparatla, üzerindeki açılı süt dağıtma kanallarından helezonik biçimde homojen olarak kule içerisine dağıtılarak aşağıya doğru inmesi sağlanıyor. Bu sırada soğutma kulesine ısıtma kulelerinde aktarılan buhar, soğuk sütle oluşturduğu yüzeyle temas ederek yoğuşturulmakta ve sıvılaştırılması sağlanmaktadır. Bu sayede hem su kullanımı olmuyor hem de sütün ısıtılması için gerekli enerji maliyeti ortadan kalkıyor. Ayrıca süt buharı daha hızlı yoğuşturulduğundan kapasite en az 4 kat artıyor” dedi.

Geliştirilen Sistem Dünyada İlk Olma Özelliği Taşıyor

Geliştirdikleri sistemin önemine vurgu yapan Üstündağ, daha önceki yıllarda süzme yoğurt üretim makinası geliştirilmesi projesiyle patent aldıklarını belirtti. Üstündağ, bu yeni geliştirdikleri sistemle de dünyada ilk olduklarını ve patentini aldıklarını sözlerine ekledi.

Mandıracım Reklam

Haftanın Videosu / REKLAM

Mandıracım gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen e-posta bültenimize kayıt olun.

HAFTANIN GÖRSELİ