Menu

Süt ve Süt Ürünlerinde Ağır Metal Kirliliği

ÖZET Amaç: Kadmiyum, kurşun, cıva ve arsenik gibi önemli toksik ağır metaller insan sağlığı için bir tehdit olarak kabul edilmektedir. Süt ve süt ürünlerinde ağır metal kirliliği özellikle çevre koşullarına bağlı ise de, üretim süreci sırasındaki çeşitli faktörler sebebiyle de bulaşma olabileceği kabul edilmektedir. Bu çalışmada ülkemizde satışa sunulan süt ve süt ürünlerinde ağır metal seviyelerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma Ankara’daki büyük marketlerde satışa sunulan ambalajlı sütler ve süt ürünleri ile Ankara’da semt pazarlarından ve seyyar satıcılardan toplanmış açıkta satılan sütler ve süt ürünlerini kapsamaktadır. Ambalajlı süt ürünleri beyaz peynir, kaşar peyniri ve meyveli yoğurttan, açıkta satılan süt ürünleri beyaz peynir ve kaşar peynirinden oluşmaktadır. Süt ve süt ürünlerinde; cıva, arsenik, kadmiyum, selenyum, baryum ve antimon ağır metallerinin miktarı araştırılmıştır. Bulgular: Ürünler, açıkta ve ambalajlı satılanlar olarak gruplanmış ve ağır metal içeriklerinin dağılımları incelenmiştir. Ambalajlı ürünlerde, baryum, kadmiyum, cıva, antimon ve arsenik içeriği açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmıştır (sırasıyla p= 0,01; 0,034; 0,044; <0,01 ve <0,01). Açıkta satılan ürünlerde baryum, cıva ve arsenik içeriği açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,01). Sonuç: Süt ve süt ürünleri ile ilgili ciddi bir denetim mekanizması geliştirilmelidir. Toplum sağlığını tehdit eden ürünlerin satışı engellenmelidir.

Çalışmanın Orijinali için tıklayınız.

Mandıracım Reklam

Haftanın Videosu / REKLAM

Mandıracım gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen e-posta bültenimize kayıt olun.

HAFTANIN GÖRSELİ